Close

Pattern-Based Forecasting

15 års arbejde
Eva har over de sidste 15 år udviklet en metode og en filosofi, Pattern-Based Forecasting, der gør det muligt at forudse hvilken adfærd, der bliver dominerende blandt forbrugere, borgere, medarbejdere; mennesker. Metoden har bevist, at den kan få dig til at elske forandringer og turde kigge på dem i al deres kompleksitet uden frygt.

Adfærdsændringer der undrer dig
Pattern-Based Forecasting går i al sin enkelthed ud på at se og opsamle de svage signaler – i form af adfærdsændringer – som undrer dig.  Det er centralt at kigge ind i de liv, mennesker lever i hverdagen, for det er herfra de virkelige forandringer kommer. Forandringer i adfærd kommer typisk fra alle mulige sider og vinkler af hverdagslivet. I begyndelsen ses de som spredte, svage signaler, som hurtigt tager til i både antal og hastighed for til sidst at danne massive mønstre. Disse mønstre i adfærdsændringer hænger ofte sammen og har styrke nok til at slå benene væk under selv de største og tilsyneladende sikre markeder.

Hovedelementerne er tegn og mønstre
Hovedelementerne i metoden og filosofien er tegn og mønstre. Vi indsamler først tegn, som er de adfærdsændringer, som undrer os, blandt folk. Når vi har samlet disse ind, holder vi en tegnworkshop. Her bruger vi alle de tegn, vi har indsamlet – minimum 100 tegn – og kigger på, hvordan de danner mønstre. Det, vi kigger efter, er, om tegnene har noget tilfælles. Er der noget i tegnene, som går igen – selvom tegnene kan være alt lige fra friluftsliv til mad, sport, parforhold, underholdning og så videre. Som vi begynder at se, at tegnene har noget tilfælles med hinanden, opstår der mønstre. Mønstrene, der danner sig, er dermed tegn, der har noget tilfælles med hinanden.I løbet af workshoppen vil der danne sig flere og flere mønstre, og man vil se, at flere tegn er tegn på mere end ét emne og passer ind i mere end ét mønster. Man vil også se, at flere mønstre hænger sammen med hinanden og, at der også er tegn, som slet ikke passer ind i nogle af mønstrene.

Metoden giver dermed mulighed for at kunne spotte hvilken adfærd, der bliver dominerende, hvorfor man som aktør vil stå stærkere ved at have viden om fremtidens forbrugere, borgere, medarbejdere; mennesker, da man i tide kan tilpasse sin virksomhed til den virkelig og omverden, man befinder sig i.

 

HIDDEN DISRUPTION white paper
Hent dit eget eksemplar af white paperet om HIDDEN DISRUPTION, hvor der også er en hel metodedel om Pattern-Based Forecasting.

HIDDEN DISRUPTION white paper