Close

Om os
Hver eneste dag beskæftiger vi os med, hvad der sker af forandringer hos forbrugerne, kunderne, medarbejderne og borgerne.

Vi kigger hele tiden efter forandringer blandt folk. Helt generelt og til helt specifikke opgaver.Det kan være detaljerede observationer af små bitte forandringer, det kan være indsamling af adfærdsændringer til en specifik opgave for en virksomhed, hvor vi bruger Pattern-Based Forecasting, det kan være forberedelse til et HIDDEN DISRUPTION foredrag eller det kan være, at vi er i gang med at træne en organisation i, hvordan de selv kan blive bedre til at se og forstå adfærdsændringer der påvirker dem.

Vi har arbejdet med at kigge på forbrugernes og borgernes adfærd i mange år og nysgerrigheden vokser og vokser. Hver eneste dag fornøjes og forbløffes vi over, hvor fantastiske liv mennesker lever og hvordan virkeligheden hele tiden overgår fantasien. Vi stopper aldrig med at blive fascineret over, hvad vi som mennesker kan finde på at gøre, holder op med at gøre eller gøre på en anden måde. Vi er så heldige at iagttage og tale med mennesker, når vi indsamler tegn på adfærdsændringer, lave dybdeinterviews, etnografisk research eller afholder fokusgrupper.

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at forstå kunderne og de forandringer der påvirker dem og med at håndtere de forandringer før de f.eks. bliver til HIDDEN DISRUPTION. Vi hjælper virksomheder og organisationer med at forstå deres kunders behov bedre og bringe det ind i virksomheden i form af brandposition/DNA/kerne/formål, udforske nye forretningsområder, produkt/design/emballagejusteringer, rolle i kundernes liv, intern kultur, forretningsudvikling, personaer, touch points osv. Med andre ord alle steder hvor virksomheder skal forholde sig til kundernes behov og adfærd.

Eva Steensig
Sociolog og grundlæggerDa Eva læste sociologi på Lunds universitet for mange år siden, satte hun sig for at blive den bedste til at forstå forbrugerne.I dag 20 år efter er hun hyppigt brugt ekspert i medierne, hun har udviklet og implementeret en banebrydende metode og filosofi til at forstå mønstre i adfærdsændringer blandt mennesker (Pattern-Based Forecasting tidligere kendt som Signbank),  ophavskvinde til begrebet og teorien om HIDDEN DISRUPTION og internationalt anerkendt ekspert i forbrugerforståelse. Hun lever af at hjælpe virksomheder og organisationer med at forstå deres kunder og navigere i de forandringer blandt mennesker som påvirker dem og deres marked.Mail: eva@steensigpartners.comTelefon: +45 20 99 26 36Linkedin

Eksterne samarbejdspartnere
Udover os, så har vi et stort, internationalt netværk af samarbejdspartnere. 

Internationale kompetencer
Vi har et stort netværk af internationale samarbejdspartnere der styrker vores arbejde, når det gælder viden om andre kulture og lande.

 

Kvantitativ analyse
Vi har tætte samarbejder med aktører både inden for landets som uden for landets grænser, der sikrer kvaliteten af kvantitative analyser.