Close

Slider Title
Short Excerpt

See More


Konsulentopgaver

Metodiske tilgange som matcher problemstillingen
Vi bliver ofte bedt om at løse opgaver, som virksomheder ikke ved hvordan de skal tilgå og løse. Det gør vi, fordi vi er kendte for at kunne finde metodiske tilgange som matcher problemstillingen. Det kan betyde at vi blander Pattern-Based Forecasting med dybdeinterviews for at få den viden der er behov for eller, at vi vælger at kombinere arbejdet med interne samtaler, samkørsel med forhandlere og kvantitative surveys. Det kan også være at den rigtige løsning er en kombination af input udefra og interne sessions med kernemedarbejdere og ledere. Metoden er et middel til at komme derhen hvor vi sammen med virksomhederne har fået den viden de skal have for at kunne træffe de rigtige beslutninger.

Kunder, borgere, brugere, forbrugere..
De konsulentopgaver vi løser er altid specifikke og meget forskellige problemstillinger. Ét har de tilfælles: Der er altid et element, der handler om at forstå de forandringer der sker blandt kunder, borgere, brugere, forbrugere. Det kan f.eks. være: Hvilke adfærdsændringer påvirker os og hvad er konsekvensen og mulighederne i det for os? Hvilke forandringer ser vi ikke? Hvilke forandringer kan vi se og udnytte før andre? Findes der et marked for det her produkt og hvad består det marked af og hvilke behov har kunderne? Hvordan får vi en værdibaseret plads i vores kunders liv? Er der efterspørgsel efter X produkt og hvad består den af? Hvordan udnytter vi et potentiale vi mener, at vi har? Hvordan får vi bedre kontakt med vores kunder? Hvordan får vi nye kunder? Hvad skal vores brand position/DNA/Kernefortælling være? Hvordan får vi indarbejdet brandposition internt? Osv.

 

Vi undgår komplicerede tunge processer
Vi planlægger opgaverne sammen med virksomhederne. Vi undgår komplicerede tunge processer og fokuserer på at skabe resultater. Vi gør en dyd ud af at bruge viden der allerede findes i organisationen, på at holde momentum i opgaverne, på tæt tæt samarbejde, på total gennemsigtighed og høj faglighed. Vi er aldrig bedre end den sidste opgave vi har løst og det er vi stolte af.