Close

Slider Title
Short Excerpt

See More


Fokusgrupper

Fordele og ulemper ved produkt, idé, kampagne…
For nogle år siden blev Eva “verdenskendt” ved at blive citeret i Herald Tribune for at udtale, at fokusgrupper er en social konstruktion langt væk fra den virkelighed, mennesker lever og hvor produkter indgår. Vi er stadig af samme opfattelse. Fokusgrupper ER en social konstruktion. Ikke desto mindre gennemfører vi faktisk rigtig mange fokusgrupper. For fokusgrupper er et godt redskab til at få vendt fordele og ulemper ved et produkt, en idé, en kampagne.

Sociale dimensioner på nært hold
Det gode ved fokusgrupper er, at man på nær hold oplever de sociale dimensioner. Dvs. at man ser, hvad der er vigtigt for folk at fortælle om sig selv, hvad de ikke har lyst til at blive set med eller sat i forbindelse med, og hvad der tænder dem helt instinktivt og intuitivt. Derudover kan man zoome ind på vigtige detaljer i en fokusgruppe. Det, der er vigtig at holde sig for øje er, at det, man taler om i en fokusgruppe, har en anden rolle i folks virkelige liv. Jeg oplevede det tydeligst engang vi holdt fokusgrupper om toiletpapir og en deltager sagde: ”Nu er toiletpapir jo ikke det vigtigste i mit liv”. Point taken. Og det er i sig selv lærerigt for mange virksomheder at blive mindet om.

 

Strategisk og taktisk ballast
Det centrale ved fokusgrupper er faktisk, at den, der modererer fokusgrupperne, er strategisk tung og erfaren i forhold til at kunne luge ud i, hvad der er vigtigt, og hvad der er uvæsentligt. Jeg tror det er derfor vi ofte bliver bedt om at gennemføre dem – fordi vi har så stor en strategisk og taktisk ballast, at vi kan bringe den viden, vi får fra fokusgrupperne, videre ind i den virkelig verden, hvor produkter skal udvikles, emballager skal justeres, eller kampagner skal finetunes.Vi har for nylig gennemført fokusgrupper om mejeriprodukter, om spil, om en stor digital platform og vi gennemfører sammen med vores samarbejdspartnere fokusgrupper i det meste af verden.