Close

Dybdeinterviews

Interviews med dybde
Dybdeinterviews udmærker sig ved, at vi kan komme godt i dybden med et emne. Det helt centrale ved dybdeinterviews er interviewerens evne til at skabe det, Eva i sin tid på sociologi lærte hed “rapport” dvs. kemi og tillid, som skaber en ordentlig meningsfuld samtale baseret på tillid, indlevelse og sympati.

Personaer, kommunikation, Facebook, branding…
For noget tid siden skulle vi hjælpe en international virksomhed med at beskrive personaer, så de kunne bruges både strategisk men også taktisk bl.a. til målrettet kommunikation på Facebook. Efter at have gennemført fokusgrupper med forskellige kundegrupper, gennemførte vi dybdeinterviews med udvalgte deltagere for specifikt at forstå gæsterejsen ned i mindste detalje og de helt specifikke relationer, deltagerne havde til produktet.På et andet projekt gennemførte vi lange, nærmest personlige samtaler, med et bredt udsnit af befolkningen for at forstå, hvor i deres hverdagsliv den virksomhed, vi arbejde for, kunne spille en rolle.

 

Fra varevogn til kaffebord
Dybdeinterviews kan foregå mange forskellige steder og vigtigst er, at de foregår der, hvor det giver mening for den, man taler med, da det meget er hans eller hendes virkelighed man forsøger at forstå. Vi har lavet dybdeinterviews på passagersædet i en varebil med forhandlere og teknikere, om kaffebordet i Lemvig og på folks arbejdspladser.